Half 3

Uitgever
Parata Media
Klarinetstraat 109
6922 JX Duiven
Telefoon redactie 06-29054444
E-mail: redactie@halfdrie.nl

Internet
www.halfdrie.nl

Twitter

Hoofdredacteur
Ruud Doevendans

Eindredactie
Ruud Doevendans, Roberto Pennino

Cover
Hans Roes

Columnisten
René Otterloo, Roberto Pennino, Math Teeuwen

Copyright

Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden aangewend, gekopieerd of verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.